Technický SEO šprint

Čo je to vlastne SEO šprint?

Predchádzajúce SEO agentúry vám mohli tvrdiť, že „SEO je nekonečný proces“, sprevádzaný dlhodobými zmluvami a neustálymi faktúrami. Avšak, v Increaseo prinášame inovatívny prístup – SEO Šprinty, ktoré umožňujú dokončiť 12-mesačnú prácu na SEO už za 12 týždňov. Veríme, že efektívne a cieľavedomé SEO strategie by mali prinášať rýchle výsledky a hodnotu, a tak u nás platíte len za skutočne odvedenú prácu, nie za dlhé čakanie na výsledky.

Komu sme už pomohli:

… a ďalším viac ako 100 klientom

Komu sme už pomohli:

… a ďalším viac ako 100 klientom

Dôležitá poznámka ku SEO šprintom

Na tejto podstránke vám chceme priblížiť, čo je to Technický SEO šprint, prečo je dôležitý a čo vám môže priniesť. Nechceme ale, aby ste si ho priamo objednali. Prečo? Pretože ho možno nepotrebujete. Možno by ste viac profitovali z Contentového SEO šprintu alebo z Linkbuildingu. Preto odporúčame, aby ste začali bezplatnou SEO analýzou so špecialistom z Increaseo, ktorý vám odporúči, ktorý šprint pre vás bude najlepší. 

Čo je vlastne technické SEO?

Predstavte si váš web ako divadlo. Obsah, ako sú texty, obrázky a videá, sú herci a scéna, ktoré divákov bavia a informujú. Technické SEO, na druhej strane, je ako ovládanie svetiel, zvukov a celé to zázemie, ktoré umožňuje, aby predstavenie prebiehalo hladko, a aby bolo celé divadlo vôbec viditeľné pre verejnosť. Keď je toto zázemie v poriadku, hercov je vidieť a počuť, a celé predstavenie môže skončiť úspechom.

V divadle je samotná budova a usporiadanie sedenia kľúčové pre to, aby diváci mohli správne vidieť a počuť predstavenie. Pri webe sú systém, na ktorom web stojí (CMS), a štruktúra stránky kľúčové pre to, aby sa obsah vôbec zobrazoval v Googli a aby to bolo na čo najlepších pozíciách. 

A rovnako ako režisér divadla chce mať kontrolu nad tým, čo diváci vidia a na čo sa sústredia, chceme aj my mať kontrolu nad tým, čo vyhľadávače ako Google vidia a indexujú na našom webe. Chceme Google ukázať presne to, čo chceme, aby videl, a skryť to, čo nechceme zdieľať. To všetko kvôli tomu, aby sme optimalizovali našu viditeľnosť a dosiahli lepšie pozície vo výsledkoch vyhľadávania.

Technické SEO, teda, zabezpečuje, že web je v technickom poriadku, optimalizovaný, rýchly, a prístupný na rôznych zariadeniach, aby bol čo najatraktívnejší pre vyhľadávače a užívateľov, čo zvyšuje návštevnosť a úspech stránky.

Dobré správy ohľadom technického SEO: Prečo šprint?

Najpozitívnejšia vec na technickom SEO je fakt, že je binárne. Buď je urobené dobre alebo nie je. Nie je to oblasť, ktorá by sa oplatila neustále zlepšovať. 

To znamená, že ak sa nám raz podarí dostať web do stavu, kedy máme technické SEO vyriešené, už sa ním nepotrebujete zaoberať. (Samozrejme za predpokladu, že nebudete na webe robiť drastické zmeny ako napríklad zmena celého systému – ale do toho sa púšťa málokto.)

Prvky Technického SEO šprintu

Komplexný SEO audit

Komplexný SEO audit analyzuje súčasný stav Vášho webu z pohľadu SEO (optimalizácie pre vyhľadávače). Audit prebieha tak, že v prvej fáze „SEO pavúk“ (robot) prejde celý Váš web. To je tá jednoduchá časť. Následne všetky tieto dáta vyhodnotí špecialista – a to je to hlavné. Cieľom tohto SEO auditu je nájsť všetky technické a obsahové nedostatky na úrovni celého webu a tie následne vyriešiť tak, aby s webom Google vedel pracovať čo najlepšie a umiestňoval ho čo najvyššie. V tomto audite Vám teda povieme, aký máte problém na webe, navrhneme riešenie a rovno aj pošleme Excel tabuľku so všetkými podstránkami (URL), kde sa to deje.

Audit kvality webu (Website Quality Audit)

Zatiaľ, čo všeobecný technický audit rieši web ako celok, WQA ho úplne „rozoberie na drobné“ stránku po stránke. Tento audit, pokiaľ vieme, robíme iba my v Increaseo a u žiadnej inej CZ/SK agentúry sme nič podobné nevideli. Každá podstránka (URL) Vášho webu má v jednej prehľadnej tabuľke vytiahnuté dáta až zo 4 analytických a SEO nástrojov. Vďaka tomu má SEO špecialista všetky relevantné dáta ku každej podstránke (okrem blogových článkov, ktoré sú súčasťou Content auditu) na Vašom webe. Na základe týchto dát potom špecialista pre každú jednu podstránku definuje odporúčanú 1) technickú akciu (napr. nastaviť ako noindex) a 2) obsahovú akciu (napr. zmeniť titulok alebo zlúčiť s inou podstránkou). Spoločne nám tieto dva audity dávajú dokonalý prehľad o technickom aj obsahovom stave webu. 

SEO podpora so zapracovaním auditov

denné sledovanie (a reportovanie) pozície vašich kľúčových slov. Aj v porovnaní s vašou konkurenciou.

V tejto časti vyriešime zapracovanie zmien z #1: Komplexného SEO auditu a z #2: Auditu kvality webu. 

To zahŕňa:

  •  tvorba zadania pre programátora bez zbytočných omáčiek
  • konzultácie a podpora pre programátora
  • kontrola zapracovania, či  programátor urobil všetko tak, ako mal

Nestanete sa teda to, že naša spolupráca skončí len pri pekných auditoch vo formáte PDF a analýz v Excel tabuľkách.

Koľko stojí technický SEO šprint?

To záleží hlavne na veľkosti vášho webu a teda na tom, koľko dát budeme musieť spracovať. Ako sme ale písal v sekcii Dôležitá poznámka ku SEO šprintom, ako prvý krok určite odporúčame využiť bezplatnú SEO konzultáciu.

Ako vyzerajú dokumenty, ktoré od nás dostanete? (Ukážky)

Čo by ste ešte mali vedieť o SEO šprintoch

Ešte do novembra 2022 sme so všetkými klientmi podpisovali zmluvy o spolupráci na 6 alebo 12 mesiacov, s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Od toho sme ale upustili a prišli sme s riešením, ktoré je lepšie pre klientov – takzvané Šprinty. 

Tie spočívajú v nárazovom výraznom pohnutí celého projektu (takzvaný šprint), kedy sa urobia konkrétne aktivity, kde vidí SEO agentúra Increaseo najvyšší prínos. 

Po dokončení prvého šprintu si s Vami prejdeme všetkú dodanú prácu, zhodnotíme jej prínos a povieme Vám, čo navrhujeme ako ďalšie kroky. Klient sa teda nezaväzuje ku dlhodobej spolupráci, ale vie si ju vyskúšať pri úvodnom Šprinte. 

Pri Šprintoch vystavujeme na začiatku spolupráce zálohovú faktúru na 50% zo sumy. Po jej úhrade hneď začíname s prácami a ostrú faktúru vystavujeme až po dodaní služby. 

(Poznámka: Pri technických šprintoch vystavujeme ostrú faktúru po dodaní auditu. Podpora so zapracovaním a jeho kontrola je samozrejme už zahrnutá v cene a neplatí sa dodatočne. Samotné zapracovanie auditu a jeho rýchlosť už závisí hlavne na veciach mimo našu kontrolu, primárne na programátoroch a ich svižnosti, preto posielame faktúru spolu s auditom.)