Ako sme zvýšili organickú návštevnosť stránky Nicereply.com o 536%[case study]

Nicereply je platforma pre zákaznícku skúsenosť (CX), navrhnutá tak, aby pomohla podnikom zbierať a vyhodnocovať cenné spätné väzby od ich zákazníkov. Vznikla ako spin-off hostingovej spoločnosti Websupport v roku 2010 a sídli na Slovensku.

V Nicereply pochopili, že dobrý zákaznícky servis priamo ovplyvňuje výkonnosť podniku. A práve preto ich hlavným poslaním je pomáhať podnikom čo najlepšie zdokonaľovať zákaznícky servis, a tak aj spokojnosť svojich zákazníkov.

Výzva: Prekonať konkurenciu a zvýšiť viditeľnosť

Online prostredie platform, ktoré zbierajú spätnú väzbu od zákazníkov, je čoraz viac preplnené konkurenciou. Veľkými hráčmi sú napríklad AskNicely, Delighted alebo GetFeedback, ale aj mnohí iní. 

S Nicereply sme začali spolupracovať na jar roku 2023.  Cieľom bolo zvýšiť ich viditeľnosť vo výsledkoch vyhľadávania a tým zvýšiť organickú návštevnosť ich stránky. Tento krok bol kľúčový pre úspešné budovanie ich značky.

 Pri tejto spolupráci zohral zásadnú úlohu náš CEO Roland Vojkovský. S Nicereply sme mali dohodu, že budú komunikovať výlučne s ním, a že sa Roland bude zúčastňovať aj ich interných meetingov. Do jednotlivých úloh bol však plne zapojený celý náš Increaseo tím.

Naša stratégia bola zameraná na dlhodobé udržanie a postupné zlepšovanie dosiahnutých výsledkov, aby klient mohol trvalo profitovať z organickej návštevnosti a posilniť svoju pozíciu na trhu.

Obrázok: Ciele spolupráce.

Naša stratégia k úspechu

Cieľom SEO, teda optimalizácie pre vyhľadávače, je zvýšiť objem a kvalitu návštevnosti z vyhľadávačov. Na dosiahnutie dobrých výsledkov pre nášho klienta sme zvolili viacstupňovú stratégiu.

Dôležitou informáciou pre nás bola cieľová skupina Nicereply. Svoje služby ponúkajú medzinárodne, s hlavným trhom v Spojených štátoch amerických a v západnej Európe.

Prvé kroky: On-page a technické SEO

Prvým a odrazovým krokom bolo vykonanie podrobnej analýzy kľúčových slov, aby sme vedeli, ako ľudia hľadajú služby, ktoré práve Nicereply ponúka. Vďaka tomu sme boli schopní vybrať relevantné kľúčové slová, pričom sme tiež zohľadnili špecifiká amerického trhu a preferencie tamojších užívateľov.

Skúmali sme tiež webové stránky konkurenčných spoločností, aby sme pochopili, ktoré kľúčové slová používajú a na ktoré sú optimalizované. Toto nám pomohlo identifikovať medzery na trhu, ktoré mohla Nicereply využiť.

Pokračovali sme auditom kvality webovej stránky, aby sme jasne videli všetky potrebné dáta ku každej jednej podstránke. Na základe toho sme vedeli určiť, na čo sa zamerať a čomu venovať pozornosť.

Obrázok: Metadáta článku Nicereply.

Tvorba nového obsahu

Ďalším krokom sme prešli na tvorbu obsahových tém. Vytvorili sme pre Nicereply content workbook, v ktorom sme systematicky usporiadali všetky relevantné informácie, ktoré nám poslúžili pri aktualizácii už existujúcich článkov a pri výbere nových tém. Vďaka tomu sme boli schopní efektívne formovať názvy, popisy aj celkové články s použitím správnych kľúčových slov.

 

Obrázok: Ukážka content workbooku pre Nicereply (zámerne sme niektoré bunky rozmazali).

Linkbuilding

Pri linkbuildingu sme sa kvôli rozpočtovým obmedzeniam zamerali na pasívny prístup. Namiesto aktívneho oslovovania sme teda reagovali na ponuky. Častokrát sme dohodli výmeny, ktoré boli výhodné pre nášho klienta – napríklad sme za relevantný odkaz získali nielen spätný odkaz, ale aj 3000-slovný článok presne podľa našich požiadaviek. Tento kreatívny prístup nám umožnil optimalizovať zdroje a zároveň dosiahnuť vynikajúce výsledky.

Obrázok: Článok populárnej spoločnosti HubSpot, kde sa nachádza link na Nicereply. Tento článok má podľa Ahrefs mesačne cez 2 900 návštevníkov.

Raketový nárast návštevnosti

Počas ročnej spolupráce sme dosiahli pozoruhodný úspech v podobe zvýšenia organickej návštevnosti webovej stránky Nicereply o 536%. Mesačná návštevnosť vzrástla z 2870 na 18 262.

Obrázok: Graf znázorňujúci nárast organickej návštevnosti z Ahrefs.

Obrázok: Zvýšenie mesačnej návštevnosti.

Jedným z ďalších významných úspechov bolo dosiahnutie 5. miesta vo vyhľadávači Google pre vysoko konkurenčné kľúčové slovo “customer loyalty” s obtiažnosťou 65 na americkom trhu v SEO nástroji Ahrefs. Tento vynikajúci výsledok prispel k zvýšeniu organickej návštevnosti webovej stránky a posilnil jej viditeľnosť a dôveryhodnosť vo vyhľadávačoch. Mesačné návštevy podstránky z tohto slova sa zvýšili až šesťnásobne. Zároveň sa náš článok presunul z druhej strany výsledkov Google na prvú stranu, rovno do top 5 pozície, čo významne zvýšilo prístupnosť pre potenciálnych zákazníkov. 

Obrázok: Prehľad organických kľúčových slov z Ahrefs.

Obrázok: Nicereply na prvej pozícii vo vyhľadávači Google.

Aj pre ďalšie cielené kľúčové slová sme dosiahli podstatne lepšie umiestnenia. Napríklad pre kľúčové slovo “negative feedback examples” Nicereply obsadzuje prvú pozíciu na americkom trhu, pričom sa zobrazuje aj snippet.

Spomínaným optimalizovaním už existujúcich článkov, v niektorých prípadoch aj ich úplným prepísaním a tvorbou nových, sa nám podarilo výrazne zvýšiť organickú návštevnosť. Až na tri články mesačne zavíta viac než 2000 ľudí. A optimalizáciou existujúcich článkov sme od minulého roku ich organickú návštevnosť zvýšili až päťnásobne.

Obrázok: Organická návštevnosť podstránok. 

Obrázok: Top 3 pozícia pre 275 kľúčových slov.

Mimo to sa stránka Nicereply zobrazuje na prvých 3 pozíciách až pre 275 kľúčových slov a na prvej stránke vyhľadávača Google pre 1192 kľúčových slov.

Obrázok: Graf znázorňujúci nárast top pozícií Nicereply vo vyhľadávaní z Ahrefs.

Spolupráca prináša výsledky

Spolupráca medzi Nicereply a Increaseo je jasným príkladom toho, aký významný vplyv môže mať efektívna SEO stratégia na podnikanie. Vďaka našim spoločným snahám sa nám podarilo výrazne zvýšiť online viditeľnosť a organickú návštevnosť ich webovej stránky

Referencie od nášho klienta hovoria samé za seba:

Lenka Brozmanová
ex-CMO Nicereply

„Mala som tú česť pracovať s Rolandom niekoľko mesiacov na zvyšovaní organickej návštevnosti Nicereply a bola to neuveriteľne obohacujúca skúsenosť. Aj za tak krátky čas sa prejavila Rolandova odbornosť. Jeho hlboké porozumenie princípom SEO, spolu s jeho schopnosťou nájsť nevyužité príležitosti, boli pre náš tím obrovským prínosom.“ (orig. eng.)

„Rolanda sme oslovili ohľadom pomoci so SEO primárne pre blog Nicereply a home page. Veľmi rýchlo identifikoval naše hlavné nedostatky voči konkurencii. Následne nastavil stratégiu vylepšení a zmien. Výsledky sa za pár mesiacov naozaj dostavili v podobe rastúcej návštevnosti a zlepšených pozíciách vo vyhľadávaní na určené kľúčové slová.“ 

 Viktor Magic
 CEO Nicereply


Referencie je možné overiť na Rolandovom LinkedIn profile.

Tieto pozitívne ohlasy potvrdzujú, že správne nastavená SEO stratégia prináša merateľné výsledky. Sme hrdí, že sme mohli prispieť k zlepšeniu online prítomnosti Nicereply a tešíme sa na ďalšie výzvy.