Myšlienková mapa: Čo to je a ako si ju vytvoriť už za pár minút [NÁVOD]

Myšlienkovú mapu si dokážete vytvoriť už za pár minút

Počuli ste už niekedy o myšlienkových mapách? Zápis pomocou tzv. mentálnej mapy pomáha pri riešení problémov, zapamätaní si informácií, podporuje tvorivé myslenie a umožňuje nám získať nadhľad aj nad komplikovanými úlohami. Tento článok je určený nielen pre tých, ktorí tento spôsob usporiadania si myšlienok práve objavili, ale aj pre skúsenejších tvorcov myšlienkových máp. Prezradíme vám, ako si zostrojíte tú svoju už za pár minút.

Čo to je myšlienková mapa – definícia

Predstavte si, že sa chystáte napísať knihu, zatriediť tímu úlohy, prebrať s manažmentom svojej firmy zlepšovacie návrhy alebo hoci aj naplánovať letnú dovolenku s rodinou či partiou kamošov. V týchto prípadoch je ideálne vziať si na pomoc myšlienkovú mapu. Všetko ide totiž ľahšie a prirodzenejšie, keď je v tom systém.

Myšlienková mapa, nazývaná aj mentálna mapa, má takúto definíciu: Ide o akési grafické usporiadanie rôznych kľúčových slov alebo obrázkov, ktoré na seba jasne, logicky a hierarchicky nadväzujú. Ten, kto mapu tvorí, sa tak môže na veci pozerať s nadhľadom a vidieť ich doslova „čierne na bielom“. Nemusí tak nič držať v hlave a získa prehľad o štruktúre svojich myšlienok. Ide o akýsi pomocný nástroj pre rozvoj kreativity, myslenia a pamäti, ale aj efektívneho plánovania a riešenia problémov. Dokonca, myšlienková mapa asistuje aj pri písaní tohto článku.

Myšlienková mapa k tvorbe článku o myšlienkových mapách

Ako myšlienková mapa prepája mozgové hemisféry

Myšlienkové mapy napodobňujú procesy, ktoré sa dejú v mozgu počas myslenia. Myšlienky sa pritom nerodia lineárne, ale odvíjajú sa od hlavnej, centrálnej myšlienky (môžeme si ju predstaviť ako hlavné kľúčové slovo) a rodia sa cez jej ďalšie asociácie.

Myšlienková mapa pomáha prepájať pravú mozgovú hemisféru s ľavou

Vďaka nim rozmýšľame v súvislostiach. Je akýmsi spoločným vyjadrením mentálnych procesov, ktoré prepájajú obe mozgové hemisféry, vďaka čomu dovoľujú mozgu byť ešte výkonnejší a myslieť efektívnejšie.

Ľavá mozgová hemisféra je rozumová a zameriava sa na slová, čísla, fakty, zoznamy, logické súvislosti a rôzne analýzy. Pravá hemisféra je, naopak, emocionálna a zastrešuje pocity, intuíciu, farby a predstavivosť. Štandardný zápis poznámok, ako ho bežne poznáme, pracuje najmä s ľavou hemisférou, mentálna mapa však dáva možnosť do tohto procesu zapájať aj pravú hemisféru. To znamená, že sa naučíte zapájať do procesu obe polovice mozgu rovnocenne. 

Ilustrácia – rozvetvený neurón reagujúci na signály

Nie nadarmo myšlienková mapa svojím tvarom pripomína tvar rozvetveného neurónu, z ktorého centra vychádzajú ďalšie nadväzujúce vlákna. Symbolizuje impulzy zo stoviek tisíc spojení, ktoré dokáže neurón prijať každú sekundu. Tak isto aj každá informácia a každý vnem, ktorý dostaneme, sa dajú znázorniť ako stred, v ktorom sa nachádza hlavná myšlienka. Z toho následne vychádzajú ďalšie desiatky či stovky výbežkov. Tieto pritom nejdú lineárne, ale všetkými smermi. 

To súvisí s ďalšou charakteristikou myšlienkovej mapy. Vychádza z poznatkov, že náš mozog nedokáže myslieť jednoducho a priamočiaro, ale sa nonstop snaží rozvíjať a vymýšľať nekonečné množstvo riešení a úvah. A tieto riešenia a úvahy sa dajú šikovne zachytiť a uviesť do praxe práve pomocou myšlienkovej mapy.

Kto je autor myšlienkovej mapy

Autorom samotného pojmu myšlienková mapa je britský psychológ a spisovateľ Tony Buzan, aj keď sa myšlienkové mapy ako také používali už dávno predtým. Zaznamenávanie poznámok spojením obrazov, slov a vzorcov používal napríklad aj Leonardo da Vinci, Galileo Galilei či Albert Einstein. Pokiaľ by ste sa chceli o myšlienkových mapách dozvedieť viac a vdychovať pri tom nádhernú vôňu novej knihy, odporúčame vám prečítať si knihu o myšlienkových mapách od Tonyho Buzanu.

Pokiaľ sa chystáte vytvoriť myšlienkovú mapu, mali by ste sa podľa Tonyho držať týchto 7 krokov:

 1. Začnite písať do prostriedku čistého bieleho papiera otočeného na šírku. Toto otočenie vplýva pozitívne na mozog a stimuluje v ňom pocit slobody, kedy môže pôsobiť doslova všetkými smermi a vyjadrovať sa čo najprirodzenejšie.
 2. Buďte kreatívny. Tému celej mapy vyjadrite obrázkom, ktorý nabáda mozog k činnosti a udržuje sústredenosť.
 3. Používajte farby. Farby sú totiž silným podnetom pre mozog, sú inšpiratívne a dodávajú energiu.
 4. Teraz začnite s písaním. K hlavnému obrázku napíšte hlavné vety. Pridajte k nim vety druhej a tretej úrovne atď. Vytvorte si toľko asociácií, koľko sa len bude dať. Asociáciami sa vám totiž veci uložia hlbšie do pamäti.
 5. Postupujte podobne ako stromy. Jednotlivé vetvy spájajte pomocou kriviek a nie rovných čiar. Všednosť by totiž mohla viesť k otupeniu mysle a jej uzavretiu.
 6. Ku každej vete pripojte iba jedno kľúčové slovo. Vďaka tomu bude mapa prehľadnejšia.
 7. Nebojte sa používať rôzne obrázky alebo symboly, ktoré vám pomôžu dotvoriť písané slovo.

Myšlienkové mapy sú v edukácii efektívnym nástrojom, ktorý sa používa aj na školách. Podľa výskumu Univerzity Johna Hopkinsa mali žiaci, ktorí pri svojom vzdelávaní používali myšlienkové mapy pre deti, o 12 % lepšie výsledky než tí, ktorí používali iné metódy.

Použitie myšlienkovej mapy v praxi

Myšlienková mapa sa dá používať naozaj v ktorejkoľvek situácii – od plánovania dovolenky, cez zariaďovanie bytu a vzdelávanie až po riadenie firmy. Pomocou nej si vytvoríte prehľadnú štruktúru a logicky ju prepojíte. Ako príklady použitia myšlienkovej mapy uvádzame nasledovné:

 • návrh novej SEO štruktúry webu (napr. náčrt kategorizácie pri e-shope) alebo tvorba redakčného plánu pre blogu
 • tvorba a rozvoj nových nápadov a projektov
 • brainstorming
 • tvorba marketingovej stratégie
 • tvorba nového webu
 • písanie článkov či kníh
 • tvorba business plánu
 • SWOT analýza
 • ročný plán v našom živote
 • zápis prezentácie
 • plánovanie veľkej udalosti (napr. svadba)
 • podpora kreativity
 • podpora pamäte
 • podpora učenia

Ako vytvoriť mentálnu mapu?

Myšlienkovú mapu viete vytvoriť doslova za pár minút. Poznačte si hlavné témy, ktoré sa chystáte rozvíjať a začnite s ústrednou témou. V ďalšom kroku ju rozviňte a potom rozviňte už rozvinuté, vďaka čomu sa dostanete na hlbšiu úroveň problému. 

Samozrejme, myšlienková mapa je tu na to, aby rozvíjala aj kreativitu, a preto sa nemusíte držať tejto štruktúry. Pokojne si vytvorte bubliny s rôznymi slovami, ktoré vám napadnú, a štruktúra sa už vyjaví sama na základe toho, ako ju budete ďalej prepájať. Takisto môžete zapisovať svoje myšlienky v odrážkach, celých vetách alebo dokonca v odstavcoch.

Fantázii sa medze nekladú, a preto používajte neštandardné písmo, alebo doplňte text obrázkami. Tie totiž ešte viac stimulujú mozgovú činnosť. Rovnako sa snažte používať aj čo najviac farieb a farebne si rozlíšte jednotlivé vetvy myšlienkovej mapy. Vďaka asociáciám sa vám budú formovať myšlienky jedna za druhou, ktoré budú navyše v súvislosti s riešením konkrétneho problému. Na inšpiráciu si môžete pozrieť vzory umelecky znázornených myšlienkových máp v priloženom linku.

Vytvorte si myšlienkovú mapu online alebo na papieri

Keďže pocity určujú postoje, je dôležité, v akom psychickom rozpoložení sa pri tvorbe myšlienkovej mapy nachádzate. Toto je zásadné najmä vtedy, ak tvoríte vašu osobnú myšlienkovú mapu, alebo v situácii, kedy hľadáte kľúčové kroky a posudzujete jednotlivé priority.

Aké myšlienkové mapy existujú

Myšlienkové mapy je možné vytvárať v digitálnej forme prostredníctvom aplikácie, alebo ich jednoducho nakresliť na papier. Tvorba mapy na papieri je rýchlejšia a vďaka kresleniu a písaniu sa podporuje kreativita a pamäť. Elektronický zápis zas môžete kedykoľvek meniť, nahrádzať, môžete doň pridávať rôzne obrázky a ikony, ba dokonca aj súbory. 

Myšlienková mapa na papieri alebo na tabuli

Keď pracujete s papierom a perom, sú vaše zmysly zapojené viac, než pri používaní elektroniky. Táto fyzická interakcia môže podporiť kreatívny proces a lepšie zapamätanie informácií. Navyše, na papieri máte takmer neobmedzenú slobodu. Môžete kresliť, písať, škrtať, bez akejkoľvek obmedzenia formátu alebo softvéru. Táto neštruktúrovaná povaha môže byť veľmi prospešná pre kreatívne myslenie.

Kreslenie myšlienkovej mapy na tabuľu alebo papier je slobodné a kreatívne

Myšlienková mapa na stiahnutie – XMind

Myšlienková mapa XMind je štandardný program na počítači, ktorý funguje v programoch Windows, Mac a Linux. Aplikácia dokáže exportovať mapu iba ako PDF, obrázok, textovú alebo hypertextovú osnovu. Nedostatkom XMind je nemožnosť exportu na webovú stránku. Mapu však šikovne skopírujete do schránky a následne ju môžete vložiť do iného programu.

Jednotlivé vetvy môžu byť označené ikonami s rôznym významom, vďaka čomu sa budú vzájomne odlišovať. Môžete k nim pridať aj výzvu k akcii, hodnotenie, rôzne obrázky, súbory a v platenej verzii aj zvukové poznámky. Toto všetko dokážete navzájom prepojiť. XMind dokáže načítať aj súbory z iných myšlienkových máp, akými sú napríklad FreeMind alebo MindJet, alebo vlastnú sadu ikon.

XMind je myšlienková mapa na stiahnutie, čiže open-source aplikácia, ktorá sa dá stiahnuť bezplatne. Platená verzia obsahuje viacero možností pre export a import, sledovanie úloh, Gattov diagram a iné.

Myšlienková mapa MindMup

Myšlienkovú mapu MindMup môžete používať priamo vo webovom prehliadači. Ukladá sa na Google Drive, takže máte všetko na jednom mieste. Vďaka tomu môže na mapách pracovať viac užívateľov, pričom sa nové verzie automaticky ukladajú, avšak nemali by na mapách pracovať súčasne.

Ďalšie štruktúry pridáte do mapy jednoducho – pravým tlačidlom na myši. Najprv však treba vždy pridať hlavný uzol. Negatívom môže byť grafické spracovanie a aj skromnejšie možnosti tohto programu. Verzia, ktorá je zadarmo, je obmedzená úložiskom na 6 mesiacov. Inak stojí program od 2,99 € mesačne.

Ďalšie myšlienkové mapy online – Coggle, Octopus a FreeMind

Mentálna mapa Coggle funguje v prostredí cloudu, podobne ako MindMup alebo Octopus. Ďalšou myšlienkovou mapou vhodnou pre začiatočníkov je napríklad FreeMind. Spomínané myšlienkové mapy sú k dispozícii aj zadarmo, samozrejme s obmedzeniami.

Tip od nášho CEO: „Ak stačí, aby som na myšlienkovej mape pracoval len ja, používam Xmind. Na zdieľanú prácu mám najradšej Coggle. “ – Roland Vojkovský

Nech už sa rozhodnete pre akúkoľvek formu zápisu myšlienkovej mapy, veríme, že vám pomôže naštartovať kreativitu pri vašom rozhodovaní. Myšlienkové mapy dokážu otvárať nové obzory a môžu byť jedným z kľúčov k dosahovaniu vysokých cieľov.

O autorovi

Roland Vojkovský

Riadim SEO agentúru Increaseo, mudrujem hlavne o marketingu (tu aj na osobnom blogu ) a budujem webové projekty postavené na kvalitnom obsahu a poctivom SEO. Čiže presne tak, ako to radím aj ostatným.